ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางประณมพร วชิรถาวรชัย
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ


GES Survey Online

 

 


แผนที่ แสดงที่ตั้งศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำแม่แตง จังหวัดเชียงใม่ 50150
โทรศัพท์.0-5347-1327, 0-5384-2775 โทรสาร 0-5384-2776
เว็บไซต์ http://www.yardfon.go.th อิเมล์ yardfon@dsdw.mail.go.th

 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471327 , 053-3842775 โทรสาร 053-842776
เว็ปไซต์ http://www.yardfon.go.th  อิเมล์ yardfon@dsdw.mail.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ san_191@yahoo.com  สถิติผู้เข้าชม