มี 198 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

textphoto

โครงการยิ้มสู้ มาร์เกต

วันที่ 22 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง พรมเช็ดเท้า การนวดแผนไทย ขนมทองม้วน ขนมกระหรี่ปั๊บ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายประณมพร วิชรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป้าหมายเป็นคนพิการภายในศูนย์ฯและคนพิการและครอบครัวในชุมชุน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560

โครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน

วันที่ 4 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 มี.ค.2560 ศูนย์ฯหยาดฝน ดำเนินการจัดโครงการทักษะชีวิตและสังคมกิจกรรมการเดินทางและสัญลักษณ์โดยพาผู้รับการฝึกอาชีพเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะลำปาง

งานวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล cancer care 2016 ครั้งที่ 9

วันที่ 18 มี.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน นำผู้รับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่จำนวน 65 คน เข้าร่วมงาน cancer care 2016 ครั้งที่ 9 ณ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นประธาน

โครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ จ.เพชรบุรี

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับฯ เดินทางไปเพชรบุรี เพื่อร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ ที่พระนครคีรี เขาวัง ช่วงเย็นจัดกิจกรรมคพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆและนันทนาการและลงเล่นน้ำทะเล

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม เป้าหมาย 70 คน เป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ระหว่างเดือนธันวาคม 59 ถึง มกราคม 60

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาทางก้านร่างการย อารมณ์ จิตใจ สังคม การรู้จัก ชนะ แพ้ อภัย การแสดงออกถึงความสามัคคี และมอบรางวัลให้กับคนดีศรีหยาดฝนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับคนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำรุ่นที่ 1

วันที่ 9 -30 พ.ย.59 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำรุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทักษะชีวิตและสังคม

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงไทยแอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ฯ

วันที่ 5 พ.ย.59 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงไทยแอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันพร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการและสอนทำโบว์ไว้อาลัย

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 9.00น. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยนางประณมพร วชิรถาวรชัยกล่าวถวายความอาลัยร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพรุ่นที่ 30 พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 3 นาที

พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

วันที่ 27 ต.ค.59 เวลา 9.30 น.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 จากผู้รับการฝึกอาชีพรุ่นที่ 30 โดยมีกิจกรรมการไหว้พระประชาบดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ฯ โดยนางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี

โครงการค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ รุ่นที่ 30

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ดำเนินการจัดโครงการค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับก่อนฝึกอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมค่ายหยาดฝนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่ เป็นการฝึกให้คนพิการเป็นคนกล้าแสดงออกและละลายพฤติกรรมให้ คนพิการสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข

อธิบดีกรมการจัดหางานเยี่ยมชมศูนย์หยาดฝน

วันที่ 29 ก.ย.59 ท่านอารักษ์  พรหมมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์และเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมบริจาคเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงาน

วันที่ 13 กันยายน 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ โดยบรูณการความร่วมกับอีก 4 หน่วยงาน 3 กระทรวงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย  เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาเป็นประธานพิธี โดยในปี 2560 จะนำร่องการเปิดหลักสูตร ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 29 ซึ่งปี 2559

วันที่ 13 กันยายน 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 29 ซึ่งปี 2559 มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 29 จำนวน 51 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 29 คน ผ่านการประเมินทักษะทางสังคม จำนวน 5 คน  และ ผู้ฝึกอาชีพระยะสั้นภายในชุมชน 350 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย  เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะมาตรฐานการประกอบอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ร่วมกับโรงเรียนพีเอสอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแลัเพิ่มทักษะมาตรฐานการประกอบอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1 สาขาช่างโทรทัศน์ โดยมีคนพิการและประชาชนทั่วไป และเครื่อข่ายเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 รุ่นที่ 2

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ ดำเนินโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1 สาขาช่างโทรทัศน์และสาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) โดยมีคนพิการเข้าร่วมอบรมและทดสอบ จำนวน 20 คน

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศูนยน์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 84 ต้น ได้แก่ ต้นพะยุง ต้นราชพฤกษ์ บริเวณหน้าศูนย์ฯและบริเวณสวนเกษตรของศูนย์ฯ

โครงการเสริมสร้างความรู้การดำรงชีวิตอิสระเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางอาชีพ
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับฯ เดินทางไปโรงเรียนอาชีวมหาไถ่แล ะศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางอาชีพพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกาะและทะเลไทย, เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลไทย, เยี่ยมชมเรือจักรีนฤเบศร และ ช่วงเย็นจัดกิจกรรมนันทนาการและลงเล่นน้ำทะเล
อธิบดี พก.ให้ความช่วยเหลือน้องส้ม (นามสมมุติ)

วันที่ 14 มิุนายน 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่านสมชาย เจริญอำนวยสุข ได้ให้ความช่วยเหลือน้องส้ม (นามสมมุติ)จากกรณีที่ ขอความช่วยเหลือจากรายการรถปลดทุกข์ ช่องรายการไทยรัฐทีวี โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบรูณ์ นำน้องมาเข้ารับการฝึกอาชีพที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผอ. ประณมพร วชิรถาวรชัย ให้การต้อนรับ และน้องมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ และ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม(กระทรวงฯเคลื่อนที่)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนนำเจ้าหน้าพร้อมผู้รับการสงเคราะห์ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม(กระทรวงฯ เคลื่อนที่) ประจำปี 2559 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคือ รถวิลแชร์ 1 ราย ว๊อคเกอร์ 1 ราย ไม้เท้า 3ขา 1 ราย ให้บริการตัดผมฟรี บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และเกมส์นันทนาการ

ทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน

วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย 59 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ ท่านสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดี พก. เป็นประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล เพื่อสบทบทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน

โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 รุ่นที่ 1

วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 รุ่นที่ 1 โดยมีการแนะแนวเทคนิควิธีในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขา พนักงานคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) และสาขาช่างปรับอากาศภายในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยเป้าหมายได้แก่คนพิการฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ หยาดฝนและคนพิการที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฯ หยาดฝน และประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 20 คน

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรม 5ส

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรม 5ส โดย ให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ เศรษฐกิจพอเพียงและ ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกัน

 
Powered by Phoca Gallery
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates