ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางประณมพร วชิรถาวรชัย
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ


GES Survey Online

 

 


หัวข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ
สอบราคาประเภทอาหาร 25/01/2556
ประกาศศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการของศูนย์ ๑ ตำแหน่ง 17/12/2555
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ 06/09/2555
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 11/06/255
ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร 06/09/2554
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพ
12/01/2553
 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 053-471327 , 053-3842775 โทรสาร 053-842776
เว็ปไซต์ http://www.yardfon.go.th  อิเมล์ yardfon@dsdw.mail.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ san_191@yahoo.com  สถิติผู้เข้าชม