ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
www.yardfon.go.th


  

อีก 20 วินาที เว็บเพจนี้จะนำท่านเข้าสู่เว็บ www.yardfon.go.th อัตโนมัติ