มี 212 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ฟื้นฟูทางด้านสังคม

ฟื้นฟูทางด้านสังคม มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

- ส่งเสริมคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

- ส่งเสริมคนพิการให้กล้าแสดงออกในสังคม

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ

- อบรมเสริมสร้างให้คนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบริการฟื้นฟูด้านสังคม

service02service02service02service02service02service02service02service02
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates