มี  101  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครอบครัว และชุมชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม พัฒนาและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันในชุมชน สร้างสมดุลย์เพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างความร่มรื่น ชุ่มชื้น และแนวกันไฟ โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID - 19

Back
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
bonus veren siteler , , deneme bonusu veren siteler , kumar siteleri