มี  80  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

อธิบดี พก. เปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์แก่คนพิการในศูนย์ฯ นำร่อง 3 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งหวังให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (ธรรมชาติบำบัด) รวมถึงส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสแก่คนพิการในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ One Home พม.เชียงใหม่ อาสาสมัคร (อพม.) องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงาน พก. ส่วนกลางและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (3 ศูนย์) ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

Back
564283
Detail Download
564284
Detail Download
564285
Detail Download
564286
Detail Download
564287
Detail Download
564288
Detail Download
564289
Detail Download
564290
Detail Download
564291
Detail Download
564292
Detail Download
564294
Detail Download
564295
Detail Download
564297
Detail Download
564298
Detail Download
564299
Detail Download
564300
Detail Download
564301
Detail Download
564302
Detail Download
564306
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
bonus veren siteler , , deneme bonusu veren siteler , kumar siteleri