มี  178  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี 2 กิจกรรม ได้เเก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร และบุคลิกภาพ” หลักสูตร 2 วัน (ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ  เเละการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะบำบัดพื้นฐาน 1 : Self Care” หลักสูตร 3 วัน (ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์การทำชิ้นงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เเละทบทวนองค์ความรู้การจัดบริการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม

Back
1-3__0_63_
Detail Download
1-3__1_63_
Detail Download
1-3__2_63_
Detail Download
1-3__3_63_
Detail Download
1-3__4_63_
Detail Download
1-3__5_63_
Detail Download
1-3__6_63_
Detail Download
1-3__7_63_
Detail Download
1-3__8_63_
Detail Download
1-3__9_63_
Detail Download
1-3__63_
Detail Download
1
Detail Download
2
Detail Download
3
Detail Download
4
Detail Download
5
Detail Download
6
Detail Download
7
Detail Download
8
Detail Download
9
Detail Download
25-26__0_63_
Detail Download
25-26__1_63_
Detail Download
25-26__63_
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
bonus veren siteler , , deneme bonusu veren siteler , kumar siteleri