มี  112  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

วันที่ ๑ –๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดบริการสวัสดิการ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่
ผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อลดภาวะความเครียดทางอารมณ์ เสริมพลังในการดูแลตนเองและลดการพึ่งพิง ได้แก่ กิจกรรมคหกรรม นำผู้รับฯทำขนมหัววุ้นสายรุ้ง กิจกรรมกีฬาและนันทนาการนำผู้รับฯเรียนรู้กติกามารยาทในการเล่นแชร์บอลและฝึก
ในการเล่นเบื้องต้น กิจกรรม ๕ ส. นำผู้รับฯจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพกิจกรรมพัฒนาวันหยุดทำความสะอาดรอบบริเวณรอบศูนย์ฯ กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา โดย ศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน
อำเภอแม่แตง (กศน.แม่แตง) จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกิจกรรมล้วนยังคงมาตรการป้องกัน คัดกรองโรค COVID-19 โดยวัดไข้ วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้า และเย็น เน้นล้างมือด้วยน้ำสบู่
สเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

Back
41246
Detail Download
41251_0
Detail Download
75582
Detail Download
147784
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
bonus veren siteler , , deneme bonusu veren siteler , kumar siteleri