มี  96  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

       วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ หัวหน้างานวิจัยฯลุ่มน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจแนวป่าสงวนอินทขิล บริเวณรอยต่อระหว่างสวนเกษตรของศูนย์ฯ กับพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ฯ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ จำนวน 106 ไร่ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาการบุกรุกเผาป่าทำให้เกิดปัญหาควันไฟในเขตชุมชน รวมถึงยังประสบปัญหาความแห้งแล้งของป่าและผืนดิน จึงกำหนดแผน โครงการพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชนต้นแบบ โดยมีแผนเร่งด่วนปี 2564 ในการจัดทำฝายต้นน้ำ 5 แห่ง(ฝายแม้ว) เพื่อสร้างความชุ่มชื้นผืนป่าและชะลอการไหลของน้ำ การพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 สวนป่าสมุนไพร การปลูกแนวป่าพืชเขียวสร้างแนวกันไฟ และในปี 2565 จะดำเนินการขยายผลทำแนวกันไฟ สำรวจความหลากหลายของพืชพันธุ์ท้องถิ่น และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อคนตาบอดและคนทั้งมวล สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

Back
bloggif_608264894498c
Detail Download
IMG_0333
Detail Download
IMG_0334
Detail Download
IMG_0336
Detail Download
IMG_0372
Detail Download
IMG_0373
Detail Download
IMG_0376
Detail Download
IMG_0382
Detail Download
IMG_0395
Detail Download
IMG_0397
Detail Download
IMG_0399
Detail Download
timeline_20210422_112656
Detail Download
timeline_20210422_112705
Detail Download
timeline_20210422_112711
Detail Download
timeline_20210422_130102
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
bonus veren siteler , , deneme bonusu veren siteler , kumar siteleri