มี  35  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิและ ทำกรวยดอกไม้เพื่อถวาย เป็นเครื่อง สักการะพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 61 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน และยังคงมาตรการ ป้องกัน
โรค COVID-19

Back
5_2
Detail Download
49140
Detail Download
49143
Detail Download
49145
Detail Download
49149
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th