Accessibility Tools

มี  33  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับมอบอาคาร ทรัพย์สินพร้อมที่ดินเช่า จากกรมป่าไม้ จำนวน 106 ไร่ 1 งาน จากนายอบ วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน โดยมีภารกิจในการฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2559 ได้ปรับโครงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่” สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้กับคนพิการในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก 

  
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com