Accessibility Tools

มี  39  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

ฟื้นฟูทางการแพทย์ มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

- ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ

- ประสานความร่วมมือ และส่งต่อทางการแพทย์

- ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมเพื่อขอความอนุเคราะห์อวัยวะเทียม

- ประสานคุ้มครองสิทธิ์คนพิการ

- การตรวจสุขภาพประจำปี และ ประเมินสภาพความพิการ โดย ทีมแพทย์ จาก ภาควิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

  

  

  

 

 

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com