Accessibility Tools

มี  50  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

การสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจในการประสามความร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

- อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ

- ฝึกอาชีพระยะสั้นให้คนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชน

- สนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในชุมชน

- สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบาก

 

  

  

  

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com