Accessibility Tools

มี  40  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

การจัดหางานจัดตั้งศูนย์จัดหางานหยาดฝน โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

     ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน นอกจากจะให้การฝึกอาชีพแก่คนพิการแล้ว ยังบริการจัดหางานทำหลังจบหลักสูตรหรือระหว่างการฝึกอาชีพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและสภาพความพร้อมของร่างกายของแต่ละคน ไม่เพียงแต่คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพเท่านั้น ยังบริการให้แก่คนพิการที่อยู่นอกศูนย์ฯและศิษย์เก่าที่ว่างงานหรืออยากเปลี่ยนงาน

     ศูนย์จัดหางานหยาดฝน ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหน้าที่ประสานงานติดต่อกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด สถานประกอบการ
เพื่อหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการ สอบถามข้อมูลแหล่งสถานประกอบการ สภาพปัญหาต่างๆและนิเทศติดตามประเมินผลเป็นระยะ

 

         

     

 

 

 

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com